Trefelling

Trær er pent å se på, men når de blir for store, kan de bli farlig for omgivelsene. Spesielt om de står tett ved hus, vei, kraftlinje eller lignende. Da er tiden moden til å felle treet før det gjør skade på omgivelsene.

Har du et eller flere trær du ønsker å felle? Ta kontakt så kan vi hjelpe deg med oppdraget. I noen tilfeller felles treet rett ned, mens i de fleste tilfeller der det er trangt om plassen, må treet felles fra toppen bit for bit.

Klevberg Tre og Ved er forsikret mot skade på inntil 10 mill. Dette for vår felles trygghet. Heldigvis har vi aldri hatt bruk for å benytte denne forsikringen.