Stubbefresing

Etter at treet er felt, står det gjerne en stubbe igjen. denne er det mulig å få fjernet. Jeg tar gjerne på meg oppdraget. Prisene vil variere i forhold til størrelse av stubbe, og hvor tilgjengelig den er, men starter gjerne på kr 1000,-