Hvem er Klevberg Tre og Ved

Klevberg Tre og Ved er et enkeltmannsforetag bestående av meg, Arild Klevberg. Jeg bor i Lier, og vedhogst har alltid vært en hobby. Alt fra hogst i skog, til avansert felling av trær i private hager.

Etter hvert har det blitt mer og mer etterspørsel etter felling av trær på krevende plasser, tett innpå hus, kraftlinjer, og lignende, noe som har ført til at hobbyen har blitt registrert som enkeltmannsforetak.